CS EN
Vyberte stránku

Mobilní kurníky získávají na popularitě, o tom není pochyb a z tohoto trendu máme velkou radost. Jsme velikými průkopníky plně mobilních kurníků a jako konstruktéři bedlivě dohlížíme na to, aby se slepičkám žilo co nejlépe.

S touto inteligentní formou chovu hospodářských zvířat nabízíme našim provozovatelům kurníku obzvláště výnosné odvětví podnikání a nosnicím příjemné prostorné louky se stále zelenou trávou přímo před dveřmi. Zákazníci si velice oblíbili tento chov slepiček ve volném výběhu a zamilovali si chutná vejce s přirozeně žlutými žloutky.

Vitální slepičky díky chovu v mobilním kurníku překypují velmi dobrým zdravím, dobrou snůškou a kvalitním opeřením. Stěhování kurníku zamezuje devastaci půdy a její zvápenatění. Zároveň snižuje riziko nemocí. Slepice mají neustálý přístup k atraktivnímu venkovnímu prostoru. Každodenní zaneprázdnění slepiček vegetací na louce znamená, že nedochází ke klování peří a kanibalismus prakticky neexistuje.

Když zákazníci vidí šťastně pobíhající slepičky okolo mobilního kurníku a ochutnají vejce s přirozeně žlutým žloutkem, určitě se stanou příznivci tohoto druhu chovu. Spotřeba kvalitních produktů je výrazem jejich vlastního přesvědčení a nadšení pro přirozený chov slepiček.

„Plně mobilní chov slepiček je pro nás jakýmsi pohledem na život – v každém smyslu“