CS EN
Vyberte stránku

Henrover

Moderní kurník s vlastním pojezdem a automatizací

Hlavní myšlenkou projektu je umožnit slepicím důstojný život se svobodným pohybem v přírodě a současně zajistit aby takovýto chov byl ekonomicky udržitelný.

Slepice je tvor hrabivý a při pobytu hejna o větším počtu slepic na jednom místě dojde k celkové devastaci daného pozemku. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit průběžnou migraci hejna tak, aby daný prostor dokázal samostatně regenerovat a slepice místo devastace naopak zajišťovaly přirozené prokypření půdy a zbavily prostor škůdců a plevele.

Námi vyvinutý pohyblivý kurník je vybaven vlastními elektropohony a autonomním dynamickým vyrovnáváním v terénu, čímž se dokáže přesunovat nejen po rovné louce, ale i v členitém terénu se sklonem až 16st. Kromě automatizace pojezdu, jsme automatizovali v maximální možné míře celý vnitřní provoz chovu. Cílem je minimalizovat lidskou práci a přítomnost obsluhy u daného chovu. Celé řešení je stavěno jakožto „off-grid“ s důrazem na samostatné fungování mimo dosah elektrické energie.

Automatický

Moderní

Ekologický

Klíčové vlastnosti

Až 700 nosnic

Kapacita kurníku je 700 nosnic ve volném chovu

Podjezd s nivelací

Vlastní podjezd s automatickou nivelací

Ostrovní řešení

Možnost off-grid řešení

Automatizace procesů

automatizace procesů zajišťujících well-fare chovu

 • krmení, napájení, větrání, úklid, sledování životních podmínek

Automatizace a dohled

automatizace a dohled

 • vzdálená správa celého chovu, chybové a bezpečnostní hlášky, sledování pozice jednotlivých slepic, sledování snůšky,..

Koncept 

Celé naše řešení chovu se skládá z několika oblastí, které jsou mezi sebou propojené a tvoří unikátní společně fungující celek.

Mechanika

Od malého stacionárního kurníku jsme se dostali k mobilnímu kurníku s kapacitou až 700 nosnic. Kurník je vybaven vlastním pojezdem a technologiemi pro automatizaci krmení, napájení, osvětlení, úklidu trusu, větrání atd.

Elektronika

Vyvinuli a postavili jsme vlastní elektronickou jednotku, která zvládá offline i online řízení a správu jednotlivých funkčních prvků chovu.

Například automatické otevírání a zavíraní dvířek dle různých parametrů, světelné režimy, napaječky, automatizace krmení, čidla řídící klimatizaci a komfort, sledování pozice jednotlivých slepic, zabezpečení proti predátorům,….

Software

Naprogramovali jsme vlastní systém ovládání a automatizace chovu. Umožníme vzdálený přístup, nastavení a kontrolu jednotlivých parametrů chovu/chovů.

Připravujeme:

 • Databáze a sběr dat
 • Analýzy dat
 • Statistika
 • Návrhy na zlepšení na základě analýz

Servis

Dodání komplexního řešení automatizovaného chovu na klíč. Následná správa, servis a podpora pro majitele/provozovatele.

Součástí servisu:

 • specializovaný e-shop
 • legislativní podpora
 • podpora nastavení a správy chovu atd.

Spolupracujeme

V rámci vývoje a stavby prototypu našeho kurníku jsme se spojili s partnery

Henrover

Chytrý a flexibilní kurník

 • Zavázali jsme se k pozitivní environmentální udržitelnosti.
 • Naším cílem je navrhovat a vyrábětzařízení, která vyžadují minimální údržbu, využívají obnovitelnou energii a jsou snadno použitelná.
 • Jednoduše řečeno, přijali jsme strategii oboustranně výhodnou snížením dopadu na životní prostředí, poskytováním optimální péče o zvířata a snížením manuální práce.
 • Naším cílem je podporovat lokální výrobce potravin a poskytnout jim nástroje potřebné pro efektivní provoz.
 • Jsme tu, abychom zvyšovali povědomí o důležitosti regenerativního zemědělství ve venkovských oblastech i v městských centrech.

Blog

NEJLEPŠÍ PASTVINA PRO SLEPIČKY

Vyhánění kuřat na pastviny je oblíbenou metodou pro mnoho majitelů malých hejn. Ptáci si mohou volně hrabat na velké ploše...

Daří se nám – viditelně dobře

Přirozeně trávíme většinu dne hledáním potravy: hrabeme, zobeme, trháme stonky, listy a další části rostlin ... nezapomínáme na hledání hmyzu...

HENROVER – jak ho vidí slepice

Nejlepší na našem kurníku je, že máme vždy čerstvou zelenou trávu. To vše zajišťuje náš mobilní dům, se kterým nás...

Forma chovu slepic, která prospívá každému.

Mobilní kurníky získávají na popularitě, o tom není pochyb a z tohoto trendu máme velkou radost. Jsme velikými průkopníky plně...

HENROVER – SVĚT MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Pohyb Zapomeňte na těžkou práci. Mobilní kurník se pohybuje tak, jak je potřeba v závislosti na výpasu každé louky. Máte...

Henrover

AUTOMATIZACE VOLNÉHO CHOVU SLEPIC

Jsme parta kamarádů s dlouholetými zkušenostmi z vedení mezinárodních společností a řízením projektů. Naším koníčkem jsou technologie, technický vývoj a spojení výše zmíněného s reálným světem. Všichni z nás utíkají relaxovat a trávit svůj volný čas do přírody nebo na chaty. Při jedné společné akci jsme se rozhodli udělat si projekt pro radost a automatizovat vlastní malý kurník pro pár slepic. Práce nás začala bavit natolik, že jsme se ponořili do této problematiky mnohem hlouběji než jsme původně zamýšleli. Zrodil se projekt mobilního automatizovaného kurníku, který jsme nazvali HENROVER. Projekt se zabývá automatizací, správou a ekonomikou volného chovu drůbeže s důrazem na životní podmínky drůbeže, lokální farmaření, dlouhodobou udržitelnost a ekologii.

Kontaktujte nás

4 + 8 =